henkinen kasvu

jatkoa kirjoitukselle: Tiedän, että tiedän.

Luonnollinen vetovoima aluksi vetää johonkin noista tavoista, (joista kirjoitin 13.8. olevassa kirjoituksessa), mutta iän myötä selkeytyy se tapa, joka on sinulle parhaalta tuntuva tapa.

Tähän vaikuttaa se ympäristö, kulttuuri, jossa elät. Mitä ominaisuutta siinä arvostetaan eniten? Onko se looginen, mentaalinen lähestymistapa ja silloin intuitiivisen tietämisen lahja on ollut jopa hävettävää, aliarvostettua, väärinymmärrettyä ja pelkoa herättävää niissä, jotka eivät käytä omaa intuitiotaan.

Kun päästää irti intuitiivisen tietämisen pelosta ja tiedostaa, että sinua pidätteli pelko siitä, että sinut taas tuomitaan sen kuuntelemisesta, sinua syytetään noidaksi, tunnistat oman lahjasi, jota on pidetty pahana asiana, olevan suuri lahja.

Ne, jotka käyvät läpi elämäänsä kokemusten oivaltamisen kautta, tarvitsevat ehkä muistutusta siitä, että erityiseksi älykkyydeksi luokiteltu – maalaisjärjeksi kutsuttu – omaa omia erityisiä ominaisuuksia, jotka ovat tarpeellisia.

Käytämme siis eri tapoja, eikä jokin niistä ole parempi kuin toinen. Arvosta omaa älykkyyttäsi ja myös toisten omaamaa älykkyyttä. Lähestymme vain samaa ongelmaa eri näkökulmasta katsottuna ja siten vältymme tarpeettomilta konflikteilta, kun tiedostaa tämän. Kun oivaltaa, että kaikki tavat ovat tasa-arvoisia, voimme oivaltaa ja kunnioittaa älykkyyden uutta muotoa. 


Rita no 291

Tagged , , , , ,