henkinen kasvu

Katkeruus

Katkerat tunteet sallivat sinun tulla täydelliseksi uhriksi, tavalla jolloin et enää tunne välttämättömyydeksi työskennellä eheytyäksesi.

On luonnollista tuntea kaunaa ja vihaa, kun elämä ei avaudukkaan toivotulla tavalla. Tietoisesti tai tiedostamattaan välttää kokemusta ja murehtii sen menettämistä kun maailmankaikkeus asettaa jotain muuta polulle. Useimmiten työstät näitä tunteita ja ne menevät ohi. Joskus vihan ja kaunan tunteet eivät katoa ja muuttuvat katkeruudeksi. Nämä katkeruuden tunteet sallivat sinun tulla täydelliseksi uhriksi ja et enää tunne välttämättömäksi eheytyä ja valita tarvetta tunnistaa kipujasi ja tuskaasi. Katkeruus on luonnollinen emotionaalisuuden osa. Kun tunnistaa, että on ok olla katkera, yhdistyy omaan kipuunsa rakentavalla tavalla ja voi alkaa työstää sitä.

Katkeruus juontaa juurensa siitä tosiasiasta, että tuska, jota tuntee tarjoaa jotain järkiperäistä. Voi tuntea, että katkeruutta on syleiltävä koko täydellä olemassaolollaan. Voi pitää kiinni siitä, että katkerana oleminen tarkoittaa, että on katkaistava itsessään kaikki myönteinen, kovettaa sydämensä ja vannoa, ettei koskaan päästä irti siitä, että on vahingoitettu, loukattu. Katkerista tunteista vapautuminen voi olla elämää vahvistavaa tavalla, jollaista harvoilla emotionaalisilla kokemuksilla on. Kun päättää ettei enää halua olla katkera, syntyy uudelleen maailmaan, joka on täynnä kevyttä ja täyttymyksellisyyttä toisin kun ollessaan katkeruuden tiukassa otteessa. Verho, joka peitti elämäsi, on nostettu, sallien valon ja lämmön täyttää olemuksesi.

Päästämällä irti katkeruuden tunteista voi tapahtua todellisen anteeksiannon ja eteenpäin siirtymisen avulla. Vaikka katkeruudellasi ei olisi selkeää kohdetta, voit antaa anteeksi tilanteet. Parantava kipu voi olla haastavaa, mutta muistuta itsellesi, että sinä olet todella ainoa, johon emotionaalinen tilanteesi vaikuttaa. Ajan kuluessa huomaat, että katkeruudesta irti päästäminen vapauttaa sinut eheytymis prosessiin ja sallii sinun jälleen juhlistaa ihmeellisen elämäsi tarjoamia mahdollisuuksia.

Rita no 291

Tagged ,