henkinen kasvu

Naiseuden kunnioitus

 Kun nainen kunnioittaa itseään, kaikki naiset kollektiivisesti lähestyvät sitä, joita he todellisuudessa voivat olla. On monia tapoja ja syitä, miksi naisten on aika kunnioittaa ja syleillä kaikkea sitä, mitä he ova. Kun yksilö kunnioittaa itseään, se vaikuttaa kollektiivisesti kaikkiin naisiin.

Kunnioittamalla omia kokemuksiaan ja jakamalla niitä miesten ja naisten kanssa, hän opettaa samalla kun itse oppii. Kun hän luottaa itseensä ja omaan sisäiseen ääneensä, hän samalla opettaa ympärillään olevia luottamaan häneen ja itseensä myös. Näin nainen sallii kaikkien kokea itsensä kunnioitusta ja hyväksyy muiden kunnioituksen.

Kun nainen voi katsoa menneisyyttään ilman katumusta ja nähdä vain kokemuksia, jotka toivat hänelle vahvuutta ja viisautta, hän syleilee koko olemustaan. Hän auttaa ympärillään olevia rakentamaan menneisyydestä vahvuutta ja viisautta. Näkemällä oman arvokkuutensa, hän oivaltaa kaikissa naisissa olevan jumaluuden. Näkee kehonsa temppelinä, arvostaa sen feminiinistä muotoa ja toimintaa, iästään huolimatta.

Hän voi nauttia kaikkea kokemaansa ja myös toisten naisten kokemaa yhtä hyvin. Hän ei enää näe toista naista kilpailijana vaan huomaa elämän kiertokulun kaikissa sisarissaan unohtamatta koskaan omaa säteilyään. Hän voi rohkeasti puhua omista kokemuksistaan, jakaa tunteitaan ja elää tavalla, johon hänen henkinen ohjauksensa vie.

Syleilemällä omaa naiseuttaan hän paljastaa ne tosiasiat, jotka sallivat hänen loistaa kuin timantti kaikella kauneudella ja vahvuudella ja viisaudella tässä illuusion maailmassa.

Rita No 291

Tagged , , , , , ,