henkinen kasvu

Surun keskellä

Surun keskellä

Kun kokee surua, menetyksen tunnetta, on ehkä vaikeaa tutkia syvemmin, mitä voi oivaltaa surun ja tuskan kokemisesta. Vaatii todella rohkeutta uskoa, että pystyy kestämään kipua ja luottaa siihen, että kuitenkin pääsee tuon kaiken toiselle puolelle.

Kun sallii itsensä käydä läpi surun kokemuksen ja antaa itselleen luvan kokea se täysin, se antaa kyvyn antautua ja hyväksyä muutos ja kyvyn kulkea sen kanssa käsikädessä eteenpäin.

Surun kokeminen tuo myös myötätuntoa toisten kokemaa kipua kohtaan, koska tuntemalla vain oman surunsa ja kivun voi ymmärtää ja sallia toisen kokemukset. Oivaltaa myös, että suurinta myötätuntoa on se, että sallii jokaiselle oman kokemuksensa ja tiedostaa, että jokainen on juuri siinä, missä hänen on tarkoituskin olla saadakseen tarvitsemansa kokemuksen.

Jokainen meistä käy jossain vaiheessa läpi suru kokemuksen ja voimme oivaltaa siitä ja tuntea kuinka sen kokeminen on syventänyt kokemustamme elämästä.

Viisaus, jonka saavutamme käydessämme läpi surun, menetyksen, sydänsurujen tai syvien pettymysten kokemuksia sallii meidän lähentyä enemmän ja enemmän ihmisyyttämme.

Rita no 291

Tagged , , , , ,