henkinen kasvu

Uusi todellisuus


Sinä oivallat enemmän ja enemmän kuinka olla uuden todellisuuden suunnittelija ja rakentaja. Kun nouset tiheän energian yläpuolelle, aistit suurempaa elämänvoimaa. Sinulla on enemmän luottamusta ja iloa ja mikään siitä ei ole ulkopuolisen maailman aiheuttamaa. Avaudut kehollistamaan korkeampia todellisuuksia, jotka liittyvät ihmisen tietoisuuden kohoamiseen.

Näet suurempaa eroavaisuutta oman ja tiheämmässä energiassa olevien välillä ja voi näyttää siltä, kuin olisi kaksi maata. Kuitenkin on olemassa vain yksi maa, mutta on olemassa ero tiheämmässä todellisuudessa elävien ja tien näyttäjien ja valoa ylläpitävien välillä.

Sinut ovat kylväneet, suojanneet ja ohjanneet viisaat tähti olennot. Ihmisen DNA sisältää monien erilaisten tähti olentojen DNA:ta. Samalla, kun sinun DNA kykenee pitämään korkeampia valon taajuuksia, tätä kykyä välittyy myös tähti veljille ja sisarille, jotka ovat kadottaneet oman DNA:sa voimaa, luovuutta ja suojelu,  joten ihmisen DNA:n kehitys on paljon tärkeämpää ei vain ihmiselle vaan koko luomakunnalle muissa todellisuuksissa.  

Kun sinussa muodostuu vähemmän tiheää energiaa, kirkkaampi valo valaisee myös tiheämmässä energiassa olevia, jotka pelaavat kaikenlaisia ihmisen mielen pelejä, huomaavat, että kasvava planeetan valo muuttuu heille sietämättömäksi. He tulevat siirtymään eteenpäin, koska kiihtyvä tietoisuuden kasvu pakottaa heidät siihen.

On oleva taistelua hyvän ja valon ja niin sanotun pimeän välillä. Tapahtuu vain yksinkertaisesti niin, että olennot, jotka eivät siedä kirkkautta täällä, poistuvat.

Pidä siis yllä korkeaa värähtelyäsi. Keskity siihen tähti olentoon, joka sinä olet. Älä anna planeetalla tapahtuvien pelien häiritä itseäsi. Sinä olet loistava olento ja tule muistamaan oman loistokkuutesi. Tapahtuu nopeaa muistamista – olen valoa – Luota itseesi. Löydä sinussa oleva totuus  – sinussa oleva kauneus ja elä loputtomassa kauneudessasi. 

Rita no 291

Tagged